Мистецька культура: історія, теорія, методологія

Мистецька культура-2019До збірника тез Міжнародної наукової конференції увійшли матеріали українських та закордонних вчених, які розміщено за основними тематичними розділами: «Архітектура й образотворче мистецтво», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Культурологія», «Мистецька освіта», «Музикознавство», «Театр, кіно, фотографія», «Джерелознавство та бібліографія». Серед наявних публікацій вирізняються наукові тези співробітників Буковинського центру культури і мистецтва – Альони Беженар «Семантика та стилістика буковинської ікони на склі ХІХ ст.» та Василя Беженаря «Пошанування видатних постатей учнями художніх шкіл Буковини».

У матеріалі Альони Беженар охарактеризовано етапи становлення, зміст і значення народної іконографії. Акцентовано на технології іконописання, стильових та композиційних особливостях ікон на склі. Розкрито символіку кольорів та орнаментальних мотивів.

В інформаційно-оглядовій публікації Василя Беженаря про функціонування і розвиток шкіл естетичного виховання на теренах Буковини, що підпорядковуються Буковинському центру культури і мистецтва, узагальнено здобутки учнів у мистецьких виставках-конкурсах, присвячених видатним постатям у сфері української літератури, мистецтва та культури загалом. Зазначено, що з 2013 року вихованці художніх шкіл області брали участь у щорічних мистецьких заходах, приурочених до ювілейних дат – 150-річчя від дня народження Гірської Орлиці Ольги Кобилянської, художників Миколи Івасюка, Августи Кохановської, 180-ліття з дня народження Буковинського Соловія Юрія Федьковича, 160-річчя від дня народження та 100-ї річниці від дня смерті Івана Франка, 100-річчя від дня народження письменника і літературознавця Михайла Івасюка. Творчі роботи учнів відображали окремі сторінки біографії видатних діячів, їхні портрети, ілюстрації до художніх творів.

Детальніше...

Мистецька культура: історія, теорія, методологія

Мистецька культура-2020У збірнику наукових тез опубліковано матеріали співробітників Буковинського центру культури і мистецтва Альони Беженар «Орнаментальна мова буковинських тайстр» та Василя Беженаря «Початкова професійна художня освіта на Буковині».

Дослідниця народної традиційної культури Альона Беженар у науковій розвідці зосередила увагу на технології ткання тайстр, які на Буковині набули широкого вжитку ще у ХІХ столітті та виготовлялися відомими майстринями ткацтва – Оленою Француз, Оленою Юрійчук, Домною Стасюк, Марією Гнатишиною, Анастасією Машкур, Трандафірою Сушинською, Любомирою Дженикай, Штефанією Боднараш, Оленою Костюк та ін. Авторка конкретизувала на найбільш поширених різновидах тканих торбин – «смугасті», «клітчасті», «баточками», «перебиті», основних типах – «Вічката», «Отче наш», «Образ», «Сонце», «Зірка», «Рибки», «Пташки» «Ружі», «Колос», «Виноград» тощо та порівняла орнаментальні мотиви й колористичне поєднання у виробах залежно від зонального районування.

У розділ «Мистецька освіта» увійшли наукові тези Василя Беженаря, який дослідив історію становлення та розвитку початкової професійної художньої освіти на Буковині, що бере витоки з кінця ХІХ – початку ХХ століття, коли видатні художники Микола Івасюк та Юстин Пігуляк заснували у Чернівцях першу художню школу. Відтак значно інтенсифікується процес створення осередків початкової художньої освіти на теренах області у 70-х рр. ХХ століття. Нині на Буковині діють 14 художніх шкіл та два образотворчі відділи у Берегометській та Іспаській школах мистецтв, де щорічно здобувають початкову художню освіту близько 200 учнів.


 Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Львів, 20 листопада 2020 р.) / [ред.-упоряд. : Л. Купчинська, О. Осадця ; відп. ред. Л. Сніцарчук] / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. – Львів, 2020. – 206 с.

Детальніше...