Мистецька культура: історія, теорія, методологія

Мистецька культура-2019До збірника тез Міжнародної наукової конференції увійшли матеріали українських та закордонних вчених, які розміщено за основними тематичними розділами: «Архітектура й образотворче мистецтво», «Декоративно-ужиткове мистецтво», «Культурологія», «Мистецька освіта», «Музикознавство», «Театр, кіно, фотографія», «Джерелознавство та бібліографія». Серед наявних публікацій вирізняються наукові тези співробітників Буковинського центру культури і мистецтва – Альони Беженар «Семантика та стилістика буковинської ікони на склі ХІХ ст.» та Василя Беженаря «Пошанування видатних постатей учнями художніх шкіл Буковини».

У матеріалі Альони Беженар охарактеризовано етапи становлення, зміст і значення народної іконографії. Акцентовано на технології іконописання, стильових та композиційних особливостях ікон на склі. Розкрито символіку кольорів та орнаментальних мотивів.

В інформаційно-оглядовій публікації Василя Беженаря про функціонування і розвиток шкіл естетичного виховання на теренах Буковини, що підпорядковуються Буковинському центру культури і мистецтва, узагальнено здобутки учнів у мистецьких виставках-конкурсах, присвячених видатним постатям у сфері української літератури, мистецтва та культури загалом. Зазначено, що з 2013 року вихованці художніх шкіл області брали участь у щорічних мистецьких заходах, приурочених до ювілейних дат – 150-річчя від дня народження Гірської Орлиці Ольги Кобилянської, художників Миколи Івасюка, Августи Кохановської, 180-ліття з дня народження Буковинського Соловія Юрія Федьковича, 160-річчя від дня народження та 100-ї річниці від дня смерті Івана Франка, 100-річчя від дня народження письменника і літературознавця Михайла Івасюка. Творчі роботи учнів відображали окремі сторінки біографії видатних діячів, їхні портрети, ілюстрації до художніх творів.


Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей VІІ Міжнародної наукової конференції (Львів, 30 вересня 2019 р.) / [ред.-упоряд. : О. Осадця, Л. Купчинська ; відп. ред. Л. Сніцарчук] / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. – Львів, 2019. – 196 с.