Мистецька культура: історія, теорія, методологія

Мистецька культура-2020У збірнику наукових тез опубліковано матеріали співробітників Буковинського центру культури і мистецтва Альони Беженар «Орнаментальна мова буковинських тайстр» та Василя Беженаря «Початкова професійна художня освіта на Буковині».

Дослідниця народної традиційної культури Альона Беженар у науковій розвідці зосередила увагу на технології ткання тайстр, які на Буковині набули широкого вжитку ще у ХІХ столітті та виготовлялися відомими майстринями ткацтва – Оленою Француз, Оленою Юрійчук, Домною Стасюк, Марією Гнатишиною, Анастасією Машкур, Трандафірою Сушинською, Любомирою Дженикай, Штефанією Боднараш, Оленою Костюк та ін. Авторка конкретизувала на найбільш поширених різновидах тканих торбин – «смугасті», «клітчасті», «баточками», «перебиті», основних типах – «Вічката», «Отче наш», «Образ», «Сонце», «Зірка», «Рибки», «Пташки» «Ружі», «Колос», «Виноград» тощо та порівняла орнаментальні мотиви й колористичне поєднання у виробах залежно від зонального районування.

У розділ «Мистецька освіта» увійшли наукові тези Василя Беженаря, який дослідив історію становлення та розвитку початкової професійної художньої освіти на Буковині, що бере витоки з кінця ХІХ – початку ХХ століття, коли видатні художники Микола Івасюк та Юстин Пігуляк заснували у Чернівцях першу художню школу. Відтак значно інтенсифікується процес створення осередків початкової художньої освіти на теренах області у 70-х рр. ХХ століття. Нині на Буковині діють 14 художніх шкіл та два образотворчі відділи у Берегометській та Іспаській школах мистецтв, де щорічно здобувають початкову художню освіту близько 200 учнів.


 Мистецька культура: історія, теорія, методологія : тези доповідей VІІІ Міжнародної наукової конференції (Львів, 20 листопада 2020 р.) / [ред.-упоряд. : Л. Купчинська, О. Осадця ; відп. ред. Л. Сніцарчук] / НАН України, ЛННБ України ім. В. Стефаника, Ін-т досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів. – Львів, 2020. – 206 с.

Ольга МЕЛЕНЧУКкандидатка філологічних наук,

методистка науково-методичного відділу дослідження та популяризації традиційної культури БЦКМ