Новини

Семінар по організації дозвілля

 

Семінар по організації дозвілля30 квітня 2014 року в УМЦКБ відбувсяо бласний семінар для провідних методистів та методистів районних клубних закладів культури по організації дозвілля. Тема заходу: «Формування нових пріоритетів, основні риси системи культурно-дозвіллєвої діяльності». На семінарі було розглянуто питаннямодернізації й формування нових пріоритетів культурно–дозвіллєвої діяльності, а також питання аналізу особливостей та реалізації інноваційних технологій у сфері дозвілля.

У роботі взяли участь 19 методистів. Під час роботи висвітлювалися та обговорювалися матеріали соціологічних досліджень, проведених серед різних верств населення. Особливу увагу було зосереджено на впровадження інноваційних методик та нових дозвіллєвих технологій, які сприяють поліпшенню ситуації у сфері діяльності клубних закладів.

Значна увага зосереджувалася на проблемах, які потребують вирішення на державному та  регіональному рівнях:

- удосконалення змісту і форм діяльності закладів культури на основі нових навчальних технологій;

- задоволення потреб працівників культури у професійному навчанні та підвищенні кваліфікації;

- здійснення заходів щодо обміну досвідом роботи в регіонах;

 розробка та впровадження інноваційних форм і методів роботи у культурно–дозвіллєвих закладах.

Під час обміну досвідом роботи та підведення підсумків семінару було ще раз зроблено акцент на необхідності організації маркетингових досліджень, пов’язаних із вивченням попиту на культурні послуги у сфері художньо–видовищного та інших видів роботи, впровадження інноваційних методик та нових дозвіллєвих технологій у сфері діяльності клубних закладів культури, створення у методкабінетах довідково-інформаційних фондів щодо проблемних питань розвитку культури.

Семінар по організації дозвілля

Усі слухачі обласного семінару отримали інформаційно–статистичний матеріал діяльності клубних закладів культури області в розрізі районів, а також збірку сценаріїв із циклу «Родинно-сімейне виховання» та ділової гри «Клубний захід: від задуму до втілення».